VARA BLACK MAX BM-C581XH 1,73MT 60-120Lbs

Código: 76004925

Conheça também

VARA SAGA
VARA FIGHTER CARRETILHA
VARA EVOLUTION G2 CARRETILHA
VARA GIANT CATFISH GC2 CAR-C661X...
VARA EVOLUTION GT2 CAR